สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

     ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา บุปผา สวัสดี ได้มีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ณัฐ อภิเวชโช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลและประธานโซนตะวันออก เป็นประธานสงฆ์ 

 

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร