สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณรกว่า 2,222 รูป

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณรกว่า 2,222 รูป

     พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ได้ร่วมตักบาตรพระภิกษุ สามเณรกว่า 2,222 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี 222 ปี และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ซึ่งครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต และพระเดชพระคุณพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณรกว่า 2,222 รูป

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณรกว่า 2,222 รูป

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณรกว่า 2,222 รูป

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณรกว่า 2,222 รูป

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณรกว่า 2,222 รูป

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณรกว่า 2,222 รูป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร