สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี

สัมมนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี

    ณ ศูนย์ประชุมสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ประเทศไทย สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) DIRI และองค์กรเครือข่าย ได้จัดสัมมนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี และผลวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิวิชชาธรรมกายและแบบโบราณ ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศสุธรรมญาณ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากศาสตร์จารย์ด๊อกเตอร์ เซมาร์ยาไล ทาร์ซี นักโบราณดี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี จากนั้นเป็นพิธีลงนามความร่วมมือการอนุรักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและข้อมูลประเทศอัฟกานิสถาน และสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีพระภิกษุ คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

สัมมนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี

สัมมนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี

สัมมนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี

สัมมนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี

สัมมนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี

สัมมนาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในมุมมองทางโบราณคดี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร