สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

My Shining Camp

 


     ระหว่างวันที่ ๒-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง วัดพระธรรมกาย จัดอบรมเยาวชนอายุระหว่าง ๗-๑๓ ปี ในโครงการ "MY Shining Camp" ณ ไร่เทพธิดาบัวสวรรค์รีสอร์ท จ.สระบุรี เพื่อปลูกฝังศีลธรรม เรียนรู้ธรรมะ การฝึกสมาธิ และการพัฒนาแนวความคิดที่ดีให้กับเยาวชน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร