สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดพิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

 

พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

พิธีถวายสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร