สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

Unseen In ค่ายใหญ่

 

 

       ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนค่ายเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน ครั้งที่ ๘ ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯได้มีความรู้คู่คุณธรรม เรียนรู้หลักธรรม การฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจ และมีอุดมการณ์ที่มั่นคงในการกลับไปพัฒนาบ้านเกิด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร