สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อัญเชิญพระบรมธาตุมายังปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ

 อัญเชิญพระบรมธาตุมายังปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ 

   รายงานพิเศษการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ ในจังหวัดหนองคาย อัญเชิญพระบรมธาตุมายังปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ จังหวัดหนองคายระหว่างวันที่12-13 พฤษภาคมนี้

 

 อัญเชิญพระบรมธาตุมายังปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ

 อัญเชิญพระบรมธาตุมายังปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ

 อัญเชิญพระบรมธาตุมายังปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ

 อัญเชิญพระบรมธาตุมายังปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ

 อัญเชิญพระบรมธาตุมายังปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ

 อัญเชิญพระบรมธาตุมายังปทุมรัตน์ธรรมเจดีย์ พุทธอุทยานนานาชาติ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร