สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการเพชรใหม่

 ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวิต (R&DTC) มูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกองบริหารงานอาสาสมัคร วัดพระธรรมกาย จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพ ในโครงการเพชรใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ สนแก้ววนาราม จ.เชียงใหม่ มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมในโครงการจำนวน ๑๗๖ คน เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจด้วยการนำหลักธรรม และการฝึกสมาธิมาใช้ในชีวิตประจำวัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร