สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

งานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ในระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 พฤษภาคม ท่านมา ณ วัดไบดินห์ โดยมีผู้นำองค์กรพุทธต่างๆ จากหลายประเทศทั่วโลกกว่า 85 ประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 10,000 รูป/คน ในการนี้พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธัมโม) ในฐานะประธานสหพันธ์พุทธศาสนาแห่งประเทศออสเตรเลีย นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และคณะได้เดินทางไปร่วมงานดังกล่าวด้วย

 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร