สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 59

 

                       พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 59
     สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย DIRI ร่วมกับวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 59 โดยมีพระครูวิเทศสุธรรมยาน วิปัสสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย พระครูสังฆรักษ์อภิวรรณ อภิวณฺโณ พระวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต ,พระอาจารย์โทนี่ กตสิทฺโธ ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ ,กัลยาณมิตรยงยุทธ กัลยาณมิตรศรีวรรณา เลาหตีรานนท์ พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดงานในครั้งนี้
 
 
 
               พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 59   
                                 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 59                                     พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 59

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร