สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

                        งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
                                                     พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำภาษีเจริญ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2557 ณ ศูนย์กลางพิธี บริเวณลานองค์พระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล โดยมีนายวรเดช ช่างบุ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

สำหรับกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ ผู้ร่วมในพิธีประกอบด้วย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1 เจ้าคณะภาค 2 เจ้าคณะภาค 14 เจ้าคณะภาค 15 และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) พร้อมทั้งได้อาราธนาพระสงฆ์ในเขตปกครอง จำนวน 1,200 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นอกจากนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 
                                                                                                                                                                              
                                                                                  
                                                                                                                                                                                        เจ้าคณะภาค 7 วัดปากน้ำภาษีเจริญ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร