สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง อิกเซนฮูลท์

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดนกิจนิมนต์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง อิกเซนฮูลท์

 

 จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง อิกเซนฮูลท์

 จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง อิกเซนฮูลท์

 จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง อิกเซนฮูลท์

 จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง อิกเซนฮูลท์

 จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง อิกเซนฮูลท์

 จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง อิกเซนฮูลท์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร