สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

     วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อย

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อย

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อย

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อย

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อย

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร