สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 360 ไร่

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 360 ไร่ 

     ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาจารย์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 360 ไร่ ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว เป็นประธานสงฆ์ โดยมีกัลยาณมิตรวิไลวรรณ บ่อวารี และกัลยาณมิตรสุทิน เจนตระกูลโรจน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย 

ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดิน 360 ไร่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล เป็นประธานสงฆ์ โดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยมีกัลยาณมิตรสุมาลี รัตนศิริวิไล เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคี

สำหรับศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาจารย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สำหรับพระภิกษุ-สามเณร และสาธุชนผู้มีบุญ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของครูทั่วประเทศ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

 

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 360 ไร่

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 360 ไร่ 

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 360 ไร่

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 360 ไร่ 

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 360 ไร่

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 360 ไร่ 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร