สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ส่งเสริมศีลธรรมต่อยอดในสถานศึกษา

ส่งเสริมศีลธรรมต่อยอดในสถานศึกษา

    ศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชร ได้จัดสัมมนาชี้แจงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมต่อยอดในสถานศึกษา

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจึ้นขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนที่ผ่านการอบรมจากโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC ได้ไปจัดกิจกรรมต่อยอดทางศีลธรรมที่โรงเรียน ผ่านการทำกิจกรรมชมรม V-Star Club ในโครงการ V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยหนึ่งในกิจกรรมต่อยอดที่ให้น้อง ๆ ได้วางแผนทำร่วมกันคือ การไปชวนชายแมน ๆ มาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเช้าพรรษา 1 แสนรูปทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2557 

โดยแต่ละโรงเรียนได้ร่วมกันคิดว่าจะประชาสัมพันธ์โครงการอย่างไร นอกจากนี้ยังได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะชวนชายแมน ๆ ให้มาสมัครบวชในโครงการถึง 56 คน

 

กิจกรรมต่อยอดทางศีลธรรมที่โรงเรียน ผ่านการทำกิจกรรมชมรม V-Star Club

กิจกรรมต่อยอดทางศีลธรรมที่โรงเรียน ผ่านการทำกิจกรรมชมรม V-Star Club

กิจกรรมต่อยอดทางศีลธรรมที่โรงเรียน ผ่านการทำกิจกรรมชมรม V-Star Club

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร