สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ประเทศแคนาดา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมแซมวัด

 

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมแซมวัด

 

จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมแซมวัด

จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมแซมวัด

จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซ่อมแซมวัด
 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร