สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจในการตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจแผนดินไหวในเขตจังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ปฏิบัติศาสนกิจในการตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้แก่วัดและชาวบ้านที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในเขตจังหวัดเชียงราย โดยกองทัพบกได้จัดเครื่องบินพิเศษกองทัพบกไทยถวายความสะดวกในการเดินทาง

ในการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยมูลนิธิข่าว 3 ได้มอบบ้านน๊อคดาวน์ จำนวน 30 หลัง ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแผ่นดินไหว ซึ่งไม่มีที่อยู่อาศัย พร้อมเครื่องอุปโภค อุปกรณ์ การเรียน ในเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

คณะสงฆ์และคณะญาติโยมอำเภอแม่สรวย ถวายการต้อนรับ ณ วัดแม่สรวยหลวง ซึ่งวัดนี้พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดหน้าตัก 12 เมตร โค่นถล่มลงมาหลังแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช๊อค 927 ครั้ง

เมตตาธรรมในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เยี่ยมวัดอูปแก้ว อ.แม่ลาว ซึ่งประสบภัยกุฏิล้มทั้งหลัง พระเณรไร้ที่อยู่อาศัย ต้องพักในศาลาไม้ที่โยมถวายมาในงานศพ (ปราสาทไม้) มีพระบัญชาให้สร้างกุฏิสงฆ์ 1 หลัง 5 ห้อง พร้อมเครื่องสุขภัณฑ์

เยี่ยมวัดพระธาตุจอมแจ้ง อ.แม่สรวย ซึ่งเป็น 1 ในพระธาตุ 9 จอมของ จ.เชียงราย กุฏิพัง ในการนี้เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมตตาให้สร้างกุฏิถวาย เป็นวัดที่ 2

Cr: วัดมงคลธรรมกายาราม อ.สาย จ.เชียงราย , Oliver Olly Yuukikung ,Watpaknam.bkk

สมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจในการตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจแผนดินไหวในเขตจังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจในการตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจแผนดินไหวในเขตจังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจในการตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจแผนดินไหวในเขตจังหวัดเชียงราย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร