สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชพระให้ปลื้มกันทั้งโลก..ต้องส่งต่อภาพ..ส่งต่อความปลื้ม..ให้ปลื้มกันนะ

แค่เห็นก็ปลื้ม...พระพุทธศาสนาต้องดำรงอยู่ตราบนานเท่านาน..

บวชพระให้ปลื้มกันทั้งโลก..ต้องส่งต่อภาพ..ส่งต่อความปลื้ม..ให้ปลื้มกันนะ

อนุโมทนาบุญกับหน่อพุทธางกูร ,กัลยาณมิตรผู้นำบุญทุกท่าน

บวชพระให้ปลื้มกันทั้งโลก..ต้องส่งต่อภาพ..ส่งต่อความปลื้ม..ให้ปลื้มกันนะ

บวชพระให้ปลื้มกันทั้งโลก..ต้องส่งต่อภาพ..ส่งต่อความปลื้ม..ให้ปลื้มกันนะ

บวชพระให้ปลื้มกันทั้งโลก..ต้องส่งต่อภาพ..ส่งต่อความปลื้ม..ให้ปลื้มกันนะ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร