สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ลอยกระทงวัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์

 


เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ วัดเจริญภาวนา แมนเชสเตอร์ จัดงานลอยกระทง ภาคเช้านั่งสมาธิ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพระนิโคลัส ฐานิสโร ภาคบ่าย ประกวดนางนพมาศ โดยลูกหลานไทยในอังกฤษ ซึ่งแต่งชุดไทยได้อย่างเรียบร้อยงดงาม หลังจากมอบรางวัลให้นางนพมาศแล้ว คณะสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี นำนั่งสมาธิพูดถึงความสำคัญของงานลอยกระทง ที่เชื่อมโยงกับพระรัตนตรัย งานลอยกระทงปีนี้ทำให้สาธุชนชักชวนครอบครัวของตนซึ่งเป็นชาวต่างชาติมาช่วยเย็บกระทง เป็นจุดเชื่อมโยงให้ชาวอังกฤษเกิดความสนใจได้รู้จักคนไทย ได้รู้จักพระพุทธศาสนา ได้สั่งสมบุญในบุญเขต