สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาภายใต้โครงการ “เข้าวัด เข้าถึงธรรม”

    ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพิชัยสงครามร่วมกับชมรมสหรตนทาน จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาภายใต้โครงการ “เข้าวัด เข้าถึงธรรม” 

 จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาภายใต้โครงการ “เข้าวัด เข้าถึงธรรม” 

 จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาภายใต้โครงการ “เข้าวัด เข้าถึงธรรม” 

 จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาภายใต้โครงการ “เข้าวัด เข้าถึงธรรม”