สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่12

มีบุญใหญ่กันแต่เช้า..
ช่วงเช้า วันที่ 20ก.ค. 2557 ณ มหารัตนวิหารคดคอร์13 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่12 ได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยธร สมจิตโต ประธานศูนย์เซียงไฮ้
 

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่12

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่12 

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่12

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่12 

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่12

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่12 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร