สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดพิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธศาสตร์และรวมใจธรรมทายาท

พิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธศาสตร์และรวมใจธรรมทายา

   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธศาสตร์และรวมใจธรรมทายา

พิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธศาสตร์และรวมใจธรรมทายา

พิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธศาสตร์และรวมใจธรรมทายา

พิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธศาสตร์และรวมใจธรรมทายา

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร