สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระ 129 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  พิธีตักบาตรพระ 129 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

    ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น. บริเวณแพขนานยนต์ เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง
เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง ร่วมกับ สำนักงานกัลยาณมิตรอำเภอกันตัง ได้จัดพิธีตักบาตรพระ 129 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพระครูถาวรศีลวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอกันตัง เจ้าวัดตรังค        ภูมิพุทธาวาส เป็นประธานสงฆ์ นายวิศิษฐ์ ตั้งปอง นายอำเภอกันตัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายจรุวัฒน์ จิโรจน์มนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง เป็นผู้กล่าวรายงาน
ภายในงานสาธุชนพร้อมใจกันมาใส่บาตรอย่างเนืองแน่นและได้นำอาหารแห้งท้ังหมดที่ได้รับจากงานไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ในจังหวัดยะลา 
โทร. 081-5966833
CR:พระปราโมทย์ อติปุญโญ ผู้ประสานงาน

 

พิธีตักบาตรพระ 129 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีตักบาตรพระ 129 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีตักบาตรพระ 129 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีตักบาตรพระ 129 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีตักบาตรพระ 129 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีตักบาตรพระ 129 รูปเพื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้