สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ร่วมใจกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และรักษาศีลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ข้าราชการและประชาชน กว่า 400 คน ร่วมใจกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และรักษาศีลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ เทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี

ร่วมใจกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และรักษาศีลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ร่วมใจกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และรักษาศีลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

ร่วมใจกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และรักษาศีลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ร่วมใจกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และรักษาศีลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

ร่วมใจกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และรักษาศีลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ร่วมใจกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และรักษาศีลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร