สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 69 รูป

สำนักกัลยาณมิตรสากล วัดพระธรรมกาย ได้

จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 69 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 69 รูป

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 69 รูป 

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 69 รูป

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 69 รูป 

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 69 รูป

พิธีตักบาตรพระภิกษุสามเณร 69 รูป 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร