สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและ พิธีโปรยทราย

ทีมงาน...สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดสด...

พิธีตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและ พิธีโปรยทราย เพื่อสถาปนา พระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

จาก ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและ พิธีโปรยทราย

พิธีตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและ พิธีโปรยทราย

พิธีตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและ พิธีโปรยทราย

พิธีตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและ พิธีโปรยทราย

พิธีตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและ พิธีโปรยทราย

พิธีตอกเสาเข็มมงคลเป็นปฐมเริ่มและ พิธีโปรยทราย

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร