สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มอบป้ายรักษาศีล ๕ จ.นครปฐม 


เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครปฐม ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 
มอบป้ายรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
มอบป้ายรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
มอบป้ายรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
มอบป้ายรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
มอบป้ายรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
มอบป้ายรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
มอบป้ายรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
มอบป้ายรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร