สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2557 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จ.ราชบุรี

พิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2557

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จ.ราชบุรี

สำหรับประธานกฐินในปีนี้ ได้แก่ กัลยาณมิตรวัชรพงศ์ - วรวรรณ   สมบูรณ์วรภัทร์ 

พิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2557 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จ.ราชบุรี 

พิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2557 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จ.ราชบุรี 

พิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2557 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จ.ราชบุรี 

พิธีทอดกฐินสามัคคี สร้างทุกสิ่ง ประจำปี 2557 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช จ.ราชบุรี 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร