สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พักพระภิกษุสามเณร และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนา ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พักพระภิกษุสามเณร และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

เพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนา ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 27 ตุลาคม 2557


      โดยภายในงานพระภิกษุสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เพื่อนกลั่นใจใสๆ เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นเป็นพิธีถวายผ้าป่า โดยมีกัล ฯ สุชาติ - อังษณา กิตติชาติวรกุล เป็นประธานนำกล่าวถวาย 
สำหรับการสสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและสร้างกุฏฺที่พักสงฆ์ สามเณร ในครั้งนี้ เพื่อให้เหมาะต่อการใช้อบรมศีลธรรม สำหรับเยาวชน พระภิกษุ สามเณร และทุกโครงการในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเหมาะสมต่อการประพฤติ ปฏิบัติธรรม ให้กับพุทธศานสนิกชนในจังหวัดสิงห์บุรี

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พักพระภิกษุสามเณร และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม  ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี 

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พักพระภิกษุสามเณร และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม  ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พักพระภิกษุสามเณร และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม  ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พักพระภิกษุสามเณร และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม  ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พักพระภิกษุสามเณร และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม  ธรรมอุทยานบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร