สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557

วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557

      โดยที่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีคณะกัลยาณมิตรมาร่วมงานกว่า 200 ท่าน  

        ซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นในภาคเช้าด้วยการประกอบพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน 5 รูป โดยมีพระครูสังฆรักษ์กฤตสกล  กตคุโณ  เป็นประธานสงฆ์  และได้รับเกียรติจาก ท่านฮุ่ย ซิง พระอาจารย์จากวัดหนานหัว วัดสาขาของวัด ฝวอ กวงซาน มาร่วมในพิธีกรรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล 5 กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยท่านวรเดช วีรเวคิน เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพริทอเรีย 

        หลังจากนั้นสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น พร้อมด้วยริ้วขบวน ของท่านประธานเอก ประธานรอง และคณะเจ้าภาพต่างๆ ได้อัญเชิญผ้าไตร ไทยธรรมบริวารกฐิน  เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างาม  พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะรองรับบุญใหญ่ และในปีนี้มีประธานนำกล่าวภาษาบาลี และภาษาไทย คือ  กัลยาณมิตรพัชรา นครกลาง พร้อมด้วยกัลยาณมิตรวนิดา  สุจันทร์ และกล่าวถวายระเบียบดอกไม้ โดยท่านเอกอัครราชทูตศรีลังกา  นาย Sarrath  Kongahage และ กัลยาณมิตรไอลดา  ฟานเอ๊ก  ผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิต คือท่านเอกอัครราชทูตไทย วรเดช วีรเวคิน  จากนั้นประธานกฐินและผู้มีบุญทุกท่าน ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ และกล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกัน

      ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเรื่องมหาทานบารมีในอดีตของท่านเมฑกเศรษฐี  และร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่าน ที่ได้มีส่วนในการจัดเตรียมงานต่างๆ และมาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่านเป็นอย่างมาก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร