สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

พิธีทอดกฐิน ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ประจำปี พ.ศ. 2557

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีทอดกฐินมหากาลทาน เพื่อสร้างสร้างกุฏิสามเณร

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

      ภายในงานพระบัณฑิต  ธีรวโร นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย แล นั่งสมาธิ(Meditation)เพื่อกลั่นกายวาจาใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่พระครูสมุห์ณรงค์ ทนฺตจิตฺโต ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี จากนั้นมีเป็นพิธีกล่าวคำถวายเครื่องกันหนาว พิธีกล่าวคำถวายปานะ  พิธีกล่าวคำถวายข้าวสาร และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

       ส่วนภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรบรมจักรพรรดิได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี  ซึ่งประธานบุญพิธีทอดกฐิน คือ กัลยาณมิตรนายแพทย์ฉัตรชัย  ศรีบัณฑิต ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกุฏิสามเณร พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  พิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษา  พิธีกล่าวคำถวายอัฐบริขาร และพิธีมอบโล่เกียรติคุณสำหรับเจ้าภาพที่ถวายข้าวสาร 100 กระสอบ ก่อนที่คณะสงฆ์ และคณะเจ้าภาพ จะได้ร่วมกันปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรก

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

        สำหรับการจัดงานในครั้งทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันสร้างกุฏิสามเณรให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมพระภิกษุ สามเณรต่อไปในอนาคต

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร