สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธิ์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธิ์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

คณะกัลยาณมิตร ร่วมกับสาธุชนในพื้นที่ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธิ์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

      ภายในงานคณะประธานกฐิน พร้อมด้วยสาธุชนได้ตั้งขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นำโดยกัลยาณมิตรวรวรรณ ไสยสมบัติ ประธานกฐิน จากนั้นประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐินและจตุปัจจัยไทยธรรมอันเป็นบริวารเพื่อสร้างศาสนสถาน ก่อนที่พระมหาด๊อกเตอร์ชัชวาลย์ โอภาโส เปรียญธรรม 9 ประโยค ประธานจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ จะได้นำประกอบพิธีกรรมทางสงฆ์  

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธิ์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557  

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธิ์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธิ์จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557

      จากนั้นประธานกฐินและคณะญาติมิตร ได้ร่วมกันถวายผ้ากฐินและจตุปัจจัย ซึ่งผู้ร่วมงานทุกท่านได้อนุโมทนากับกัลยาณมิตรชัยประสิทธิ์ - กัลยาณมิตรวรลักษณ์ เสนีวงศ์  ณ อยุธยา ผู้บริจาคที่ดินและปัจจัยร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้  โดยปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในครั้งนี้จะได้สร้างสถานที่สำหรับรวมใจปฏิบัติธรรม ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธ์ เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมั่นคงต่อไป
 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร