สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2557 เพื่อสร้างทุกสิ่ง

    พิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2557 

 กฐินเพื่อสร้างทุกสิ่ง

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง

      สาธุชนใน จังหวัดลำปางและ จังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากได้พร้อมใจมาร่วมพิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง   โดยมีกัล ฯ อุไร ขันธรักษ์ เป็นประธานทอดกฐิน ได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรม ก่อนที่ พระอาจารย์ ชาญจิต ญาณยุตโต นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดผ่องใส

      จากนั้น กัล ฯ อุไร ขันธรักษ์ ได้นำกล่าวถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์  ส่วนสาธุชนทุกท่าน ได้ถวายปัจจัยและไทยธรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างศาสนสถานและโครงการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ของศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง

 

 สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่รวมของบัณฑิตนักปราชญ์ให้มาสร้างบุญสั่งสมความดีของชาวลำปาง

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร