สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระธรรมทายาทพร้อมด้วยสามเณรจุดโคมธรรมและเดินธุดงค์ธรรมชัย ณ จ.สงขลา

พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

พร้อมด้วยสามเณรลูกแก้วและสามเณรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

ประกอบพิธีจุดโคมธรรมและเดินธุดงค์ธรรมชัย ถวายเป็นพุทธบูชา


        เมื่อ 29 ตุลาคม 2557 พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และสามเณรในโครงการบวชสามเณรลูกแก้ว ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมตะวัน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และสามเณรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้เดินธุดงค์ธรรมชัย จากท่าแพขนานยนต์ หัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร มุ่งสู้อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยผ่านสถานที่สำคัญ อาทิ อนุเสาวรีย์กรมหลวงชุมพร  แหลมสนอ่อน  สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  วัดแจ้ง โรงเรียนแจ้ง  โรงเรียนอนุบาลสงขลา  วัดดอนรัก ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  องค์การโทรศัพท์  พิพิธทภัณพ์แห่งชาติจังหวัดสงขลา  กรมประมงสงขลา  และสิ้นสุดที่วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

พระธรรมทายาทเดินธุดงค์และจุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

พระธรรมทายาทเดินธุดงค์และจุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

พระธรรมทายาทเดินธุดงค์และจุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

พระธรรมทายาทเดินธุดงค์และจุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

        เมื่อเดินทางถึงวัดแหลมทรายแล้ว พระครูวิรัตน์ ธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดแหลมทรายได้ให้การต้อนรับและให้โอวาสแก่คณะพระธรรมทายาทและสามเณรที่ร่วมเดินธุดงค์

   พระธรรมทายาทเดินธุดงค์และจุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

       ต่อมาในเวลา 18.00 น. พระธรรมทายาทและสามเณรได้ร่วมประกอบพิธีจุดโคมธรรม และพิธีลอยโคมธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระธรรมทายาทเดินธุดงค์และจุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

พระธรรมทายาทเดินธุดงค์และจุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร