สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ 

 

       ภายในงานประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะร่วมกันอาราธนาศีล 5 กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และกล่าวคำถวายไทยธรรม จากนั้นเป็นพิธีจักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 

       ส่วนภาคบ่านเป็นพิธีทอดกฐิน คณะเจ้าภาพได้ตั้งขบวนกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยกัล ฯ วาริณี สมบูรณ์ ,กัล ฯ พัชราวลัย , กัล ฯ แอนเดียส จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดา กล่าวคำถวายผ้ากฐิน ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันถวายพานดอกไม้และกล่าวคำอฐิษฐานจิตและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญกฐินในครั้งนี้

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร