สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

  พิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ.2557

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

       ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีทอดกฐิน โดยมี กัลฯ ดร.กฤษฎา - กัลฯ ทัศนีย์ จ่างใจมนต์ ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร หจก. เนเจอร์กิฟ เป็นประธาน และ ประธานสงฆ์ คือ พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทตฺตชีโว) 

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร