สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติธรรม ความดีสากล รุ่นผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้ 28ต.ค.-1พ.ย.2557

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ความดีสากล

รุ่นผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ความดีสากล รุ่นผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้

        ระหว่างวันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย.2557 ที่ผ่านมา ทีมงานอบรมความดีสากล ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ความดีสากล level 1 รุ่นผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้ ให้กับผู้บริหารวถานศึกษาและคณะครูภาคใต้ ได้แก่ สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส พร้อมทั้งคณะแม่ชีจากประเทศเนปาลจำนวนทั้งหมด 80 ท่าน ณ ศูนย์การศึกาาเขาแก้วเสด็จ อ.กบิณทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธบริษัท4 ได้เรียนรู้เรื่องความดีสากลและธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ความดีสากล รุ่นผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้

       ซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทุกท่านได้สวดมนต์และกลั่นใจให้ใส จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย บรรยายธรรม เรื่อง ทุกข์สี่ , วิธีแก้ทุกข์ , ความจริงของชีวิต , วิธีแก้ปัญหาระดับชาติด้วยการสร้างงานเป็นทีมและมีศีลเสมอกัน นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆ อาทิ การใช้ความดีสากลในชีวิตประจำวัน , ประวัติวัดพระธรรมกาย และการสร้างกำลังใจในการสร้างบารมีสำหรับผู้ที่อยู่แดนไกล

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ความดีสากล รุ่นผู้บริหารสถานศึกษาภาคใต้


           นอกจากนี้ทุกท่านยังได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในฐานกิจกรรม 5 ห้องชีวิต ส่วนในช่วงท้ายได้ร่วมกันถวายภัตตาหารและไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความประทับใจเข้าใจและเห็นคุณค่าของการทำความดีพร้อมทั้งตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองและทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ครอบครัวและสังคมต่อไป

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร