สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จุดประทีปและปล่อยโคมลอย 10,000 กว่าดวง ณ เมืองทวาย พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557