สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

 

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 

       โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ขึ้นเป็นครั้งแรกของโรงเรียน โดยการนำของ ดร.ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม ผอ.โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ซึ่งได้จัดพิธีทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์สีวลีมหาราช จังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงฆ์เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และห้องปฏิบัติธรรมของสำนักสงฆ์สีวลีมหาราช

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

       นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะการทำงาน การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

       ประธานกฐินปีนี้ ได้แก่ เด็กชายศรัณย์ และเด็กหญิงสุชาดา แซ่เลี้ยว นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
ซึ่งประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star ได้นำสาธุชนที่มาร่วมงานกล่าวคำถวายผ้ากฐิน หลังจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าบริวารกฐินและถวายปัจจัยไทยธรรม ซึ่งภาพทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star ในครั้งนี้ สร้างคสามประทับใจแด่สาธุชนทุกคน ที่เห็นเยาวชนตัวเล็กๆ สืบสานพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร