สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เด็กดี V-Star จากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้จัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ ปี 2557

 

เด็กดี V-Star จากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้

จัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 

 

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ ปี2557

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ ปี2557

       ระหว่างวันที่ 1 - 5พ.ย.2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จ.สงขลา ได้จัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star ณ วัดต่างๆทั่วจังหวัดสงขลาได้แก่ โรงเรียนกอบกุลวิทยา ทอดกฐินที่พักสงฆ์ปลักจิก , โรงเรียนจุลสมัย อ.เมือง ทอดกฐิน ณ วัดตินเนศรีสุนาราม , โรงเรียนระโนดวิทยา ทอดกฐิน ณ วัดราษฎร์บำรุง , โรงเรียนสังข์บ่อวิทยา ทอดกฐิน ณ วัดสามบ่อ โดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูและนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความรักให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา และสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งเป็นการฝึกทักษะการทำงานให้กับเด็กดีวีสตาร์ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ศาสนพิธีทางศาสนา

       สำหรับกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้ ประธานกฐินสัมฤทธิ์คือตัวแทนเด็กดีวีสตาร์ ได้นำสาธุชนที่มาร่วมงานกล่าวคำถวายผ้ากฐิน  จากนั้นได้ร่วมกันถวานผ้าไตรเอกและบริวารกฐิน รวมทั้งปัจจับไทยธรรม

       โดยในปี พ.ศ.2557 เด็กดีวีสตาร์เข้าร่วมกฐินสัมฤทธิ์จำนวน 448/ โรงเรียน และทำหน้าที่เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทอดกฐินและดำเนินการทอดกฐินในระหว่างวันที่ 8 ต.ค.-6พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกคนและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นเสาหลักในการรักษาพระพุทธศาสนาต่อไป

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร