สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วันที่ 10 พ.ย.2557

 

แต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๓๐ น.


       เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาแต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย

๑.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.      เป็นประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

๒.พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส กทม.         เป็นรองประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

๓.พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญ กทม.        เป็นคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

๔.พระราชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.      เป็นคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

๕.พระมหาศาสนมุนี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม.      เป็นคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

แต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

แต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

แต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

แต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช