สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คนนับแสนจุดเทียนชัยฉลองครองราชย์ ๖๐ ปี

 

    

 

        เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนับแสนคน ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นพระภิกษุสงฆ์และสามเณรประมาณ ๓๐,๐๐๐ รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และประชาชนนับแสนสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ จากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนชัย ขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมทั้งมีการจุดพลุส่องสว่างไปทั่วสนามหลวง จำนวน ๗๙ ชุด และ ๖๑ ชุด เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๗๘ พรรษา และวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยพระองค์ทรงครอง ราชสมบัติมาตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ และจะครบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร