สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้ใหญ่บ้านไมตรี การิก บ้านคำนาดี จ.สกลนคร เปิดโครงการบ้านแสงสว่างขึ้นเป็นครั้งแรก

 

ผู้ใหญ่บ้านไมตรี การิก บ้านคำนาดี จ.สกลนคร 

เปิดโครงการบ้านแสงสว่างขึ้นเป็นครั้งแรก

 

โครงการบ้านแสงสว่าง

โครงการบ้านแสงสว่าง

 

       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ผู้ใหญ่บ้านไมตรี การิก บ้านคำนาดี ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้นำบ้านของตนเองเปิดเป็นบ้านแสงสว่างขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการทำความดีร่วมกันระหว่างชาวบ้าน 

       ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมกว่า 42 ท่าน โดยนิมนต์ พระอาจารย์สุรศักดิ์ มาเป็นประธานสงฆ์ นำสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้เทศน์สอนการสร้างความรัก ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว ด้วยการที่จะให้แต่ละคนเข้าใจซึ่งกันและกัน จับดี พูดจาดีต่อกัน โดยการนำ 7 กิจวัตรความดี มาเป็นแนวทางในการสร้างครอบครัวอบอุ่น ซึ่งบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างซาบซึ้ง ตั้งใจที่จะนำ 7 กิจวัตรความดีไปปฏิบัติที่บ้าน โดยพระอาจารย์ได้มอบสมุดบันทึกความดีให้แต่ละท่านไปบันทึกกิจวัตรความดีที่บ้านอีกด้วย 

 

ที่มาของข่าวจากเว็บ www.sila5.com

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร