สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมการดำรงชีวิตตามแบบความดีสากล รุ่นที่ 1,2,3 ณ ร.ร.ภูเขียว

 

โครงการอบรมการดำรงชีวิตตามแบบความดีสากล รุ่นที่ 1,2,3

ณ โรงเรียนภูเขียว  จ.ชัยภูมิ

 

อบรมการดำรงชีวิตตามแบบความดีสากล รุ่นที่ 1,2,3 ณ ร.ร.ภูเขียว

อบรมการดำรงชีวิตตามแบบความดีสากล รุ่นที่ 1,2,3 ณ ร.ร.ภูเขียว

 

       กองอาสาสมัคร สำนักบริการกลาง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว จัดอบรมโครงการการดำรงชีวิตตามแบบความดีสากล ระหว่างวันที่ 5 -15 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 กองอาสาสมัคร สำนักบริการกลาง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว จัดอบรมโครงการ UG5 หรือการดำรงชีวิตตามแบบความดีสากล 3 รุ่น โดยได้รับความเมตตาจากพระครูนีลบรรพตคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอภูเขียวเป็นประธานสงฆ์ ซึ่งครั้งนี้มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวน 109 คน 

       จากการอบรมในครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับโรงเรียน คระครู นักเรียน ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังสโลแกนของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนา"

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร