สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ปฏิบัติธรรมชาวอเมริกันโครงการ One Day Retreat

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวอเมริกัน ในโครงการ One Day Retreat 

 

       ภายในงานทุกท่านได้ออกกำลังกาย ผ่อนคลายร่างกาย ก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมร่วมกัน  ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถด้วยการสันทนาการ ฝึกสติด้วยการทำสมาธิในท่าเดินและหล่อหลอมความสามัคคีร่วมกัน จากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมภาคบ่าย และแบ่งปันประสบการรณ์ภายในซึ่งหล่ายท่าน แม้จะเป็นการฝึกครั้งแรกในชีวิตแต่ก็ได้รับผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมาก เช่น ตัวเบา ตัวขยาย เห็นแสงสว่างภายใน เป็นต้น นอกจานี้บางท่านยังนำสมาธิไปใช้รักษาโรค นอนไม่หลับและโรคปวดเมื่อยได้อีกด้วย 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ปฏิบัติธรรมชาวอเมริกันโครงการ One Day Retreat

 

      ส่วนในช่วงท้ายของโครงการทุกท่านได้ร่วมจุดเทียนชัยแผ่ความรัก ความปรารถนาดีไปยังเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งโลก เพื่อให้โลกนี้เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงจากสันติสุขภายใน

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ปฏิบัติธรรมชาวอเมริกันโครงการ One Day Retreat

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร