สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำพุทธศาสนิกชน

ร่วมมุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 76 ปี

พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี 


        ณ ศาลาการเปรียญบุญสิงห์ วัดโพธิสมพร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายนพวัฒน์ สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางพูนทรัพย์  สิงห์ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด  พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานี เข้ากราบสักการะ  พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 76 ปี

        พระราชวราลังการ เดิมชื่อ สิงห์ ลาโพธ์ เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 เป็นชาวบ้านโพธิ์หมักแข้ง ต.โพธิ์หมักแข้ง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย บรรพชาเมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ.2499 ณ วัดโพธิ์ชัย ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และอุปสมบทวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2500

         และในปี พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระมงคลนายกและ

         และในปี พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวราลังการ

 

มุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

มุทิตาสักการะเนื่องในอายุวัฒนมงคล 76 ปี พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร