สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

        วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายกฤษดา คงคะจันทร์ รองอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหนาที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรมบังคับคดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยและประชาชน  เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีพระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

 

        ส่วนพระมหาจรัญ วิจารณเมธี แสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะขึ้น โดยได้ตระหนักถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชน ที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในธรรมสวนะ  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ น้อมนำและนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ และนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนนุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร