สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบนักธรรมศึกษาให้แก่นักโทษ ณ เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร

         สอบนักธรรมศึกษาให้แก่นักโทษ

ณ เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร


      พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมาราม รองแม่กลองธรรมสนามหลวง พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้าตรวจเยี่ยมที่สนามสอบเรือนจำพิเศษ กรุงเทพหานคร คลองเปรม  โดยที่เรือยจำพิเศษกรุงเทพหานคร มีผู้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาระดับชั้น ตรี โท เอก  รวม 298 คน 

สอบนักธรรมศึกษาให้แก่นักโทษ ณ เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร

 

      ซึ่งนายอายุตม์ สินธพพันธ์ ผู้บรรชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ทางเรือนจำมีการส่งเสริมให้นักโทษเข้าสอบธรรมศึกษาเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันแล้ว โดนจากการสังเกตุพฤติกรรมของนักโทษพบว่า นักโทษที่เข้ารียนธรรมศึกษาจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีการทำผิดของเรือนจำน้อยลง เกิดเหตุทะเลาะวิวาทน้อยลง ที่สำคัญจากการบุกเข้าจู่โจมตรวจเรือนนอน ยังพบด้วยว่านักโทษมีการนำหนังสือธรรมะมาเก็บไว้บนที่นอนเพื่อไว้อ่านมากขึ้น  จากเดิมที่ส่วนใหญ่จะอ่านนิตยสารประเภทต่างๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักโทษได้อย่างชัดเจน 

สอบนักธรรมศึกษาให้แก่นักโทษ ณ เรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร