สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ายอบรมยุวสาสมาธิ จังหวัดพัทลุง

 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ายอบรมยุวสาสมาธิ

จังหวัดพัทลุง

 

 

       สำหรับโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ายอบรมยุวสาสมาธิ จัดโดยโรงเรียนสตรีพัทลุงร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นสมาธิซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตทางด้านต่างๆ โดยมี ดร.วินัย  บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน  โดยภายในงานได้มีท่านพระครูศาสนกิจจาธร เจ้าอาวาสวัดลานแซะ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

      ทั้งนี้การจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ายอบรมยุวสาสมาธิ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร