สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมเพื่อการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

 

เจ้าอาวาสและประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศูนย์สาขาทั่วประเทศ

ร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

 

ปฏิบัติธรรมเพื่อการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

       พระสนิทวงศ์ วุฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมตตาให้พระอาจารย์ผู้บริหารโครงการบวชสามเณรหนึ่งล้านรูป ทั้งที่เป็นประธานโซน  ประธานจังหวัด  เจ้าอาวาส  และหัวหน้าศูนย์สาขาทั่วประเทศ จำนวนหนึ่งร้อยกว่ารูป ได้ปฏิบัติธรรม  ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

       โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สอบถามทุกรูปถึงการปฏิบัติงานเผยแผ่ และผลการนั่งสมาธิ รวมทั้งท่านตั้งใจลงคุมนั่งสมาธิให้ทุกวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยทุกรูปตั้งใจปฏิบัติธรรมและเป็นเนื้อนาบุญกับญาติโยมที่จะถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ  เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

       ในวันอาทตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557  จึงขอเชิญชวนสาธุชนทั่วประเทศและทั่วโลก ร่วมนั่งสมาธิเข้ากะไปพร้อมๆ กับพระอาจารย์ ในช่วงเวลา 09.00 , 13.00 , 19.00 น.

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร